Adres

VBS Kozen-Wijer
Opcosenstraat 22
3850 Kozen (Nieuwerkerken)

Tel: 011/31 21 62

Parking

Uw auto kan u parkeren op het parkeerterrein aan de kerk of aan de parochiezaal. Wij vragen uitdrukkelijk om niet op het voetpad of in de berm te parkeren omdat dit de veiligheid van de kinderen in gevaar kan brengen. Daarom is het voor de ouders, zonder uitdrukkelijke toestemming, ook NIET toegelaten om met de wagen of motorfiets de schoolpoort binnen te rijden tussen 8u20 en 16u00.

Hou het afscheid ’s morgens aan de schoolpoort zo kort mogelijk en betreed de speelplaats niet. Als u een leerkracht wil spreken dan kan dat door de leerkracht van de bewaking aan te spreken. Die zal u dan naar de betreffende leerkracht zal verwijzen.

In geen enkel geval mag uw kind de speelplaats betreden via de overdekte speelruimte of via de ingang van de kinderopvang. De witte deur van de kinderopvang is om veiligheidsredenen steeds gesloten.

De leerlingen die op hun ouders wachten, blijven onder begeleiding op de speelplaats en de ouders komen de leerlingen aan de schoolpoort afhalen.