Dagindeling

De school is open, met toezicht door de leerkrachten, van 8:30u tot 15:45u.
Op woensdag van 8:30u tot 12:00u.
De lessen beginnen stipt om 8:50u en eindigen om 15:30u, woensdag om 11:45u.

Pauzes van 10:30u tot 10:45u en van 14:25u tot 14:40u.

Middagpauze van 11:45u tot 12:45u.


Het begin van elke klasdag is zeer belangrijk, doorgaans steunen daarop diverse activiteiten van die dag. 

Het is aangenaam om met de hele klasgroep een nieuwe dag te beginnen. Laatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas. Tijdig aanwezig zijn is veelal een kwestie van goede gewoontes en getuigt van respect voor de anderen. Daarom vragen we u ervoor te zorgen dat uw kinderen iedere dag op tijd op school zijn.

Ook het einde van de klasdag is niet zonder betekenis. Daarom rekenen we erop dat de ouders hun kinderen tijdig naar school brengen en ze niet voor het belsignaal afhalen.