Bereikbaarheid Kozen

Ligging

VBS Kozen-Wijer
Opcosenstraat 22
3850 Kozen (Nieuwerkerken)

Image

Tel/Fax: 011 31 21 62

Vind Kozen in de wereld via Google maps.

Parking

Uw auto kan u parkeren op het parkeerterrein aan de kerk of aan de parochiezaal. Wij vragen uitdrukkelijk om niet op het voetpad of in de berm te parkeren omdat dit de veiligheid van de kinderen in gevaar kan brengen. Daarom is het voor de ouders, zonder uitdrukkelijke toestemming, ook NIET toegelaten om met de wagen of motorfiets de schoolpoort binnen te rijden tussen 8u20 en 16u00.

Van thuis naar school en omgekeerd

Hou het afscheid ’s morgens aan de schoolpoort zo kort mogelijk en betreed de speelplaats niet. Als u een leerkracht wil spreken dan kan dat door de leerkracht van de bewaking aan te spreken. Die zal u dan naar de betreffende leerkracht zal verwijzen.

In geen enkel geval mag uw kind de speelplaats betreden via de overdekte speelruimte of via de ingang van de kinderopvang. De witte deur van de kinderopvang is om veiligheidsredenen steeds gesloten.

De leerlingen die op hun ouders wachten, blijven onder begeleiding op de speelplaats en de ouders komen de leerlingen aan de schoolpoort afhalen.

 

Zoeken

Chatten met het CLB !

Rapid Typing

Via deze link, kunnen jullie zelf Rapid Typing installeren op jullie pc en leren typen bij jullie thuis. Voor jong en ... oud !!

blindtypen

Ontdek Techniek Talent

OTT