Voor- en naschoolse opvang in Wijer

De gemeente Nieuwerkerken organiseert de buitenschoolse opvang “Het Bieke”. Deze opvang ligt naast de school en is gehuisvest in een recent vernieuwd gebouw.

De opvang is voorzien tijdens de schooldagen van 7u00 tot 18u30. Wanneer men vanaf 6u30 opvang nodig heeft kan dat als men de opvang tijdig verwittigt. Ook op facultatieve verlofdagen en conferentiedagen is de opvang open. In de vakantieperiodes is het Bieke Wijer niet open maar deze kindjes kunnen zonder een bijkomende aanvraag opgevangen worden in Het Bieke Nieuwerkerken. Zij organiseren tijdens de vakantieperiodes allerlei leuke activiteiten of de kinderen kunnen aansluiten bij gemeentelijke initiatieven zoals speelpleinwerking.

Het is noodzakelijk je kind in te schrijven in het Bieke. Neem daarom contact op op het nummer 011 69 13 01 of 0473 450 299.


Voor de allerkleinsten die nog een middagdutje kunnen gebruiken, werken wij samen met enkele onthaalmoeders en mini-crèches in de buurt. In samenspraak met de school wordt er voor vervoer gezorgd. Ook voor ‘s morgens en ‘s avonds is er vervoer voorzien. Zo kunnen onze kleinsten nog even genieten van hun vertrouwde opvangomgeving. Voor concrete afspraken kan je je informeren bij je onthaalmoeder of bij onze kleuterjuffen en meester.

Zoeken

Chatten met het CLB !

Rapid Typing

Via deze link, kunnen jullie zelf Rapid Typing installeren op jullie pc en leren typen bij jullie thuis. Voor jong en ... oud !!

blindtypen

Ontdek Techniek Talent

OTT