Voor- en naschoolse opvang in Kozen

De gemeente Nieuwerkerken organiseert de buitenschoolse opvang “Het Bieke”. Deze opvang ligt naast de school en is gehuisvest in een recent vernieuwd gebouw. De telefoonnummer van Het Bieke Kozen is 0473/690.698

De opvang is voorzien tijdens de schooldagen van 7u00 tot 18u30. Wanneer men vanaf half zeven opvang nodig heeft kan dat als men de opvang tijdig verwittigt. Ook op facultatieve verlofdagen en conferentiedagen is de opvang open. In de vakantieperiodes is Het Bieke Wijer en Kozen niet open maar deze kindjes kunnen zonder een bijkomende aanvraag opgevangen worden in Het Bieke Nieuwerkerken. Zij organiseren tijdens de vakantieperiodes allerlei leuke activiteiten of de kinderen kunnen aansluiten bij gemeentelijke initiatieven zoals speelpleinwerking.

Het is noodzakelijk je kind in te schrijven in het Bieke. Neem contact op met één van de coördinatoren op het nummer 0473/450.299 of kantoor 011/69.13.01 en dit voor je kind de eerste maal komt.

Klik hier voor bijkomende informatie

Zoeken

Chatten met het CLB !

Rapid Typing

Via deze link, kunnen jullie zelf Rapid Typing installeren op jullie pc en leren typen bij jullie thuis. Voor jong en ... oud !!

blindtypen

Ontdek Techniek Talent

OTT