Belangrijk!

- nieuwe schooluren vanaf schooljaar 2018-2019 > zie dagindeling onder menu Praktisch


- 'Spring-eens-binnen-momentje': iedereen van harte welkom op donderdag 30 augustus van 16u tot 20u

In de verf

Nieuws

Kalender