Dagindeling

De school is open, onder toezicht van de leerkrachten, van 8:30u tot 16:00u.
De lessen beginnen stipt om 9:00u en op maandag om 8:50u.
De lessen eindigen om 15:40u en woensdag om 12:10u.

Pauzes van 10:35u tot 10:55u en van 14:35u tot 14:50u.
Op maandag van 10:35u tot 10:45u en van 14:40u tot 14:50u.

Middagpauze van 12:10u tot 13:20u.
Op maandag van 12:00u tot 13:00u.


Het begin van elke klasdag is zeer belangrijk, doorgaans steunen daarop diverse activiteiten van die dag. 

Het is aangenaam om met de hele klasgroep een nieuwe dag te beginnen. Laatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas. Tijdig aanwezig zijn is veelal een kwestie van goede gewoontes en getuigt van respect voor de anderen. Daarom vragen we u ervoor te zorgen dat uw kinderen iedere dag op tijd op school zijn.

Ook het einde van de klasdag is niet zonder betekenis. Daarom rekenen we erop dat de ouders hun kinderen tijdig naar school brengen en ze niet voor het belsignaal afhalen.