Dagindeling

Vanaf schooljaar 2018-2019 gaan we dezelfde uren hanteren als de vestiging in Kozen.

Dit wil zeggen:

De school is open, onder toezicht van de leerkrachten, van 8:30u tot 15:50u.

De lessen beginnen, iedere dag, stipt om 8:50u.
De lessen eindigen om 15:30u en woensdag om 11:45u.

Pauze van 10:30u tot 10:45u.
Middagpauze van 11:45u tot 12:45u.
Pauze van 14:25u tot 14:40u.


Het begin van elke klasdag is zeer belangrijk, doorgaans steunen daarop diverse activiteiten van die dag. 

Het is aangenaam om met de hele klasgroep een nieuwe dag te beginnen. Laatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas. Tijdig aanwezig zijn is veelal een kwestie van goede gewoontes en getuigt van respect voor de anderen. Daarom vragen we u ervoor te zorgen dat uw kinderen iedere dag op tijd op school zijn.

Ook het einde van de klasdag is niet zonder betekenis. Daarom rekenen we erop dat de ouders hun kinderen tijdig naar school brengen en ze niet voor het belsignaal afhalen.