CLB

Centrum voor Leerling-begeleiding (CLB)
Onze school werkt samen met het VCLB Zuid-Limburg, afdeling Sint-Truiden
Adres: Luikersteenweg 7, 3800 Sint-Truiden
Telnr.: 011/58 62 10
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Leerlingen, ouders en scholen kunnen er informatie en begeleiding krijgen. Daarvoor zorgen artsen, maatschappelijk werkers, pedagogen, psychologen, psychologisch assistenten en verpleegkundigen.
Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. 
U kunt met allerlei vragen naar het CLB. Een kleine greep uit de zeer brede waaier: vragen over studeren en studiekeuze op school, lees- en rekenproblemen, gezondheid, slaapproblemen, angst om naar school te gaan, pestgedrag, de aanpak van vervelend gedrag, opvoeding, ...
Op sommige vragen krijgt u al meteen een antwoord. Vaak is een verhelderend gesprek voldoende. Soms is extra hulp en ondersteuning nodig. Samen met de CLB-medewerker werkt u dan aan een oplossing. Indien nodig vindt er een medisch, psychologisch en/of sociaal onderzoek plaats. In een aantal gevallen verwijst het CLB voor verdere behandeling of begeleiding door naar een andere, meer gespecialiseerde gezondheids- of welzijnsdienst.
De CLB-tussenkomsten zijn gratis en gebeuren met de grootste discretie en met respect voor het privé-leven.

meer info: zie het schoolreglement

of via deze PDF van het CLB

 

Luizen

Luizen zijn een jaarlijks terugkomend probleem. Om dit op een doeltreffende manier te bestrijden, heeft onze school in overleg met CLB en oudercomité een luizenkriebelteam opgericht.
Alle leerkrachten hebben zich geëngageerd om hier deel van uit te maken onder begeleiding van het CLB.
Voor meer info, zoals bv het stappenplan na een vakantie, zie het schoolreglement.