Opvang voor en na school

De voor- en naschoolse opvang gebeurt in samenwerking met 't Bieke.

’s morgens: van 7.00 uur tot 8.30 uur (dit kan vanaf 6.30 uur wanneer dit tijdig wordt aangevraagd)
’s avonds: van 15.30 uur tot 18.30 uur
woensdagnamiddag: van 11.45 uur tot 18.30 uur

Meer info vinden jullie hier op de website van de gemeente Nieuwerkerken.

De kinderen worden direct na school opgevangen op de speelplaats, door monitoren van 't Bieke.

Daarna gaan ze samen naar ofwel het gebouw van 't Bieke ofwel blijven ze op de speelplaats spelen.